Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Het OCMW wordt geleid door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RMW) waarvan de leden verkozen worden door de Gemeenteraad na iedere gemeentelijke verkiezing. Een nieuwe Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt dus verkozen om de 6 jaar.

De Voorzitter leidt de activiteiten van het OCMW en wie belast is met de uitvoering van de beslissingen :

  • Luc Frémal

De OCMW-raadsleden van Sint-Joost vergaderen één maal per maand. Deze Raad kan worden vergeleken met het wetgevend orgaan van de instelling. Ze telt 11 leden en wordt geleid door de Voorzitter van het OCMW :

Contact OCMW-raadleden

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn kan verschillende speciale comités oprichten. In Sint-Joost bestaan er 3 die kennis nemen van alle steunaanvragen in verband met hun specialisatiepunten :

  • Speciaal comité van de sociale dienst
  • Speciaal comité senioren
  • Speciaal comité voor jeugdhulp

Laatst gewijzigd: 26.07.2022